Echtscheiding%20FamilierechtbankEchtscheiding%20Familierechtbank

Uw echtscheiding regelen via de familierechtbank?

Vraag raad

Familierechtbank-onderhoudsgeld-alimentatieFamilierechtbank-onderhoudsgeld-alimentatie

Alimentatie niet betaald?
Laat uw kind er de dupe niet van zijn.

Vraag raad

Familierechtbank%2520Erfrecht%2520ErfenisFamilierechtbank%2520Erfrecht%2520Erfenis

Een erfeniskwestie baart u kopzorgen?

Vraag raad

Familierechtbank%20echtscheidingFamilierechtbank%20echtscheiding

Uw scheidingsbeslissing is genomen?

Vraag raad

Kind%20Echtscheiding%20FamilierechtbankKind%20Echtscheiding%20Familierechtbank

Bij de familierechtbank hebben kinderen een hoorrecht.

Meer info

Familierechtbank%20adoptie%20kindFamilierechtbank%20adoptie%20kind

U wenst een kind te adopteren?

Vraag raad

De familie- en jeugdrechtbank is bevoegd voor zowat alle regelingen en geschillen die betrekking hebben op het familieleven. Gespecialiseerde rechters buigen zich over de familiale geschillen of homologeren minnelijke regelingen.

Laat uw procedure bij de familierechtbank begeleiden door een ervaren advocaat.

Zoek een regionale
advocaat familierecht in Antwerpen. advocaat familierecht in Gent. advocaat familierecht in Kortrijk. advocaat familierecht in Brugge. advocaat familierecht in Hasselt. advocaat familierecht in Mechelen. advocaat familierecht in Brussel. advocaat familierecht in Leuven. advocaat familierecht in Oudenaarde. advocaat familierecht in Ieper. advocaat familierecht in Turnhout. advocaat familierecht in Tongeren. advocaat familierecht in Oost-Vlaanderen. advocaat familierecht in West-Vlaanderen. advocaat familierecht in Limburg.

BEMIDDELAAR ZOEKEN

98% van de cliënten die een bemiddelaar inschakelt vooraleer naar de rechtbank te stappen, komt tot een evenwichtige overeenkomst.


ZOEK PRO DEO ADVOCAAT

Wie onder een bepaalde inkomensgrens blijft kan gebruik maken van een pro deo advocaat.
Deze juridische dienstverlening wordt gratis of aan zeer sterk gereduceerde tarieven aangeboden.

 

ADVOCAAT ZOEKEN

Voor familiale kwesties waarbij u juridische hulp nodig heeft kan u best een advocaat gespecialiseerd in familierecht contacteren.


DAGVAARDING. WAT NU?

Wanneer u een dagvaarding ontvangen heeft
of wanneer u zelf een dagvaarding aan een betrokkene
wil laten toekomen dan zal dit gevolgen hebben
voor het verdere verloop van de juridische procedure.

 

VEELGESTELDE VRAGEN

De administratieve kosten voor de familierechtbank zijn beperkt tot het betalen van een éénmalig rolrecht te betalen bij de neerlegging van een dossier.

Familierechtbank
 • Eerste aanleg: 100 euro
 • Beroep: 210 euro
 • Cassatie: 375 euro
Jeugdrechtbank
 • Geen rolrecht te betalen
Naast het rolrecht dient u ook rekening te houden met de kosten voor uw begeleiding en het opstellen van uw dossier door een advocaat, bemiddelaar of notaris.

De familierechtbank maakt deel uit van de rechtbank van eerste aanleg. Elk van de 12 gerechtelijke arrondissementen over het hele land heeft er één. De familierechtbank bestaat uit minstens 3 kamers:

de familiekamer

de jeugdkamer

de kamer voor minnelijke schikking

Deze 3 kamers worden ook op het niveau van hoger beroep ingericht.

Iedere familie die beroep doet op de rechtbank krijgt één dossier binnen de familierechtbank. Hierdoor kan de rechtbank de samenhang tussen verschillende uitspraken binnen dezelfde familie waarborgen. De procedure kan op deze manier efficiënter en humaner verlopen.

De woonplaats van de gedaagde of van de laatste echtelijke of gemeenschappelijke verblijfplaats is bepalend voor welke familerechtbank er bevoegd is voor de behandeling van uw dossier.

Familierechtbanken in Vlaanderen & Brussel

UITZONDERINGEN:

Minderjarigen
 • In het geval van vorderingen over het ouderlijk gezag, de verblijfsregeling of huisvesting en de onderhoudsverplichtingen is de familierechtbank van de woonplaats van de minderjarige bevoegd.
Voormalige vorderingen
 • Wanneer de partijen in het kader van een andere vordering al voor een bepaalde familierechtbank zijn verschenen, wordt de nieuwe vordering in bepaalde gevallen opnieuw voor dezelfde familierechtbank gebracht.
Autonome beslissing
 • In de meerderheid van de gevallen kan de familierechtbank ook autonoom beslissen om de zaak naar een familierechtbank van een ander gerechtelijk arrondissement te verwijzen, bijvoorbeeld wanneer dat nodig is voor de goede rechtsbedeling.

In de regel is de familierechtbank, ongeacht het bedrag van het geschil, bevoegd voor:

 • Alle vorderingen over de staat van personen en de gevolgen daarvan: conflicten inzake het huwelijk of de verplichtingen ervan, de echtscheiding en de vermogensrechtelijke gevolgen ervan, de vaststelling en betwisting van de afstamming, betwistingen van bepaalde beslissingen van de ambtenaren van de burgerlijke stand, enz.
 • Alle vorderingen over het wettelijk samenwonen en de gevolgen daarvan: maatregelen over het vermogen van de samenwonenden, de nietigverklaring van de wettelijke samenwoning, enz.
 • Alle vorderingen over kinderen: bepaling van de nadere regels voor de uitoefening van het ouderlijk gezag en/of de verblijfsregeling, bepaling van recht op persoonlijk contact, enz.
 • Alle vorderingen over onderhoudsverplichtingen: vaststelling of wijziging van alimentatie in het voordeel van een ex-echtgenoot of een ouder, bepaling of aanpassing van een onderhoudsbijdrage, enz.
 • Bepaalde vorderingen die verband houden met de kinderbijslag: bepaling van de rechthebbende van de kinderbijslag of betwisting van de uitbetaling ervan aan de rechthebbende
 • Alle vorderingen over het vermogen van een familie: giften van goederen uit een familiaal vermogen, vereffening van een vermogen dat toebehoort aan de echtgenoten, conflicten inzake erfopvolging (vb: afstand van erfenis), enz.
 • Alle vorderingen over het tijdelijk huisverbod in geval van huiselijk geweld.
 • De rechtbank is ook bevoegd om voorlopige en dringende maatregelen te nemen.
 • De rechtbank is bevoegd om beroepsprocedures te behandelen tegen beslissingen van vrederechters over familiale materies waaronder oa. deze over onbekwaam verklaarde personen.

In dat geval zal de rechter de deelakkoorden akteren en het dossier terug doorverwijzen naar de familiekamer waar de bevoegde rechter een vonnis zal uitspreken.

WAAR VIND IK EEN FAMILIERECHTBANK?

Ieder gerechtelijk arrondissement heeft een familierechtbank. Elk van deze rechtbanken heeft één of meerdere afdelingen. Er zijn Nederlandstalige familierechtbanken in Antwerpen, Brugge, Brussel, Dendermonde, Gent, Hasselt, Ieper, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oudenaarde, Tongeren, Turnhout en Veurne. 

Info: contactgegevens familierechtbanken


De familierechtbank in cijfers